Sản phẩm, công nghệ

Đánh giá dự án Hiệu quả lưới điện truyền tải

Thứ ba, 7/3/2023 | 11:32 GMT+7
Mới đây, đoàn đánh giá độc lập của Ngân hàng Thế giới (đoàn IEG) đã làm việc với các Bộ, ngành, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị nhằm đánh giá dự án Hiệu quả lưới điện truyền tải (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Đoàn IEG đã làm việc với Bộ Công Thương – cơ quan chủ quản dự án TEP, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (NLDC), làm việc với EVNNPT, các đơn vị triển khai thực hiện dự án, các địa phương nơi có dự án TEP đi qua và người dân trực tiếp hưởng lợi/bị ảnh hưởng từ dự án TEP.

Nhiệm vụ của đoàn IEG là triển khai đánh giá kết quả thực hiện dự án TEP so với mục tiêu và thiết kế ban đầu nhằm xem xét: những đóng góp, hỗ trợ của WB trong quá trình phát triển của Việt Nam, chứng minh hiệu quả của phần vốn đã giải ngân và đánh giá những nỗ lực liên tục của WB nhằm cải tiến chất lượng cho vay và các hoạt động ngoài cho vay; những thiếu sót cần khắc phục, các bài học kinh nghiệm rút ra để áp dụng cho các dự án trong tương lai.

Đoàn làm việc tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Sau các buổi làm việc với Bộ Công Thương và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo EVNNPT và đại diện các Ban chức năng của EVNNPT, cũng như các đơn vị được giao thực hiện dự án TEP. 

Các nội dung đoàn đã nêu ra để thảo luận, đánh giá với EVNNPT gồm: những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải pháp để vượt qua; các lý do chính để EVNNPT thực hiện dự án TEP thành công và hiệu quả; những bài học thu được trong quá trình triển khai thực hiện dự án; mục tiêu, kế hoạch và nhu cầu của EVNNPT đối với những tài trợ tiếp theo của WB trong thời gian tới.

Trong chương trình đánh giá lần này, đoàn IEG đã làm việc với các đơn vị thực hiện dự án TEP và đi thực địa một số trạm biến áp và đường dây truyền tải được xây dựng và hoàn thành trong dự án TEP gồm: trạm biếp áp 500kV Tây Hà Nội, đường dây 220kV Hòa Bình – Tây Hà Nội, trạm 500kV Tân Uyên, trạm 500kV Phú Lâm, Trạm 220kV Phước An, đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.

Nhìn chung, dự án TEP được WB và EVNNPT đánh giá là thành công nhất trong các dự án vay vốn ODA về giá trị vay (500 triệu USD từ WB) với số tiểu dự án lớn (24 tiểu dự án) và thời gian triển khai làm thủ tục ký kết khoản vay nhanh (14 tháng). Dự án kết thúc với kết quả tổng thể đạt mức cao, hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra và tiết kiệm chi phí thực hiện (khoảng 160 triệu USD) do hiệu quả trong công tác lập kế hoạch, đấu thầu và quản lý hợp đồng của các ban quản lý dự án được giao thực hiện dự án.

Đoàn phỏng vấn nhân viên trạm biến áp

Qua làm việc với đơn vị và đi thực địa, nhận xét ban đầu của đoàn IEG là dự án TEP được thực hiện hiệu quả, thành công, đạt được toàn bộ các mục tiêu ban đầu đề ra, các tiểu dự án đều hiện đang vận hành tốt, góp phần truyền tải công suất điện năng trên hệ thống truyền tải điện của Việt Nam.

Kết thúc chuyến công tác, đoàn IEG sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá chi tiết gồm các điểm mạnh, điểm yếu, các khuyến nghị cải tiến để gửi các bên liên quan nhằm xem xét, áp dụng cho các dự án vay vốn ODA trong tương lai.

Dự án TEP có tổng vốn vay WB là 500 triệu USD, Hiệp định vay dự án ký ngày 12/11/2014, kết thúc ngày 31/12/2021 sau khi được gia hạn 2 năm. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường hiệu quả kỹ thuật và vận hành của EVNNPT trong việc cung cấp các dịch vụ truyền tải điện tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí ở Việt Nam.

Dự án gồm 3 cấu phần: xây dựng hệ thống đầu tư lưới điện truyền tải; phát triển lưới điện thông minh; nâng cao năng lực và tăng cường thể chế.

Các kết quả chính của dự án gồm: xây dựng mới cơ sở hạ tầng truyền tải điện, bao gồm các đường dây và trạm biến áp ở cấp điện áp 220kV và 500kV ở các khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; các hệ thống bảo vệ và điều khiển của 5 trạm 500kV và 11 trạm 220kV hiện hữu được hiện đại hóa, tích hợp máy tính và sử dụng hệ thống cáp quang, thay thế các rơle trung gian trong các trạm biến áp cũ hiện có bằng các rơle kỹ thuật số theo thế hệ mới và lắp đặt hệ thống điều khiển máy tính thay cho công nghệ truyền thống cũ; năng lực quản lý, tài chính, kỹ thuật của EVNNPT được nâng cao.

Thu Hà