Đề án "Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam"

Thứ tư, 21/7/2021 | 11:30 GMT+7
Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền báo cáo, mục tiêu của đề án là nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) cho các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý và tái chế CTRSH, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý CTRSH hiện nay.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý CTRSH, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Theo đó, đề án đưa ra 13 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện và các giải pháp cụ thể như tăng cường năng lực quản lý nhà nước về CTRSH. Trong đó, tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTRSH và tăng cường năng lực thực thi; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý CTRSH; xây dựng và triển khai các mô hình quản lý CTRSH; đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho các cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH và tăng cường đào tạo, truyền thông và nâng cao nhận thức, sự tham gia và trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Nguyễn Thạc Cường cũng tham gia góp ý, đề xuất thêm một số nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình về thu gom, phân loại rác thải thải nguồn; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn phù hợp với vùng, miền trong Chỉ thị số 41/CT-TTg.

Theo ông Mai Thế Toản, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách và Môi trường, việc xây dựng đề án cần phải bổ sung nội dung về đảm bảo việc quản lý CTRSH được thực thi theo đúng Luật Bảo vệ môi trường 2020. Về các nhiệm vụ trong đề án, cần có hoạt động để có thể học tập được kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy được ý thức trách nhiệm của người dân và xã hội, hiện nay nhiều nước đã sử dụng các ứng dụng quản lý chất thải sinh hoạt và rất thành công, kể cả công nghệ về theo dõi dữ liệu về chất thải.

Lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường tiếp thu ý kiến, tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp để hoàn thiện đề án.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án trong việc thống nhất quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương, Thứ trưởng cho rằng, các nội dung của đề án cần bám sát theo tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các quy phạm pháp luật về quản lý chất thải cần cụ thể, chi tiết, đặc biệt là hướng dẫn kỹ thuật từ việc phân loại, thu gom, xử lý đến định mức kinh tế kỹ thuật, mô hình công nghệ... để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề CTRSH ở các địa phương.

Theo baotainguyenmoitruong.vn