Sức khỏe

Đề xuất về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện

Thứ hai, 21/12/2020 | 12:02 GMT+7
Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện nhằm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng chuyên môn kỹ thuật để đưa người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất.

Dự thảo nêu rõ, Trung tâm Điều hành cấp cứu trước bệnh viện (Trung tâm cấp cứu 115) sẽ được đặt tại Trung tâm cấp cứu 115 hoặc Trạm cấp cứu/Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện và năng lực chuyên môn để cấp cứu người bệnh; trong đó phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thuốc, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện vận chuyển cấp cứu phục vụ công tác công tác cấp cứu; có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn cấp cứu ngoài bệnh viện. Trung tâm cấp cứu 115/Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố điều phối hoạt động cấp cứu của các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa bàn tỉnh, thành phố.

Đề xuất thành lập Trung tâm cấp cứu 115. (Ảnh minh họa)

Đối với các địa phương có điều kiện, có thể xây dựng Trung tâm cấp cứu 115 với 4 yếu tố trong một tổ chức thống nhất gồm: Bệnh viện 115; trung tâm điều phối cấp cứu; trung tâm đào tạo cấp cứu trước bệnh viện; mạng lưới các trạm cấp cứu khu vực.

Với các địa phương chưa có điều kiện thành lập Trung tâm cấp cứu 115, trước mắt thành lập tổ cấp cứu 115 thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh. Các tổ cấp cứu 155 này phải bố trí nhân lực, trang thiết bị đảm bảo trực độc lập với khoa cấp cứu, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của khoa cấp cứu khi tổ cấp cứu 115 đi làm nhiệm vụ.

Bệnh viện tuyến quận, huyện, phải thành lập tổ chức cấp cứu trước bệnh viện (tổ cấp cứu 115) đặt dưới sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115 tuyến tỉnh.

Theo Dự thảo, bộ phận điều hành cấp cứu có nhiệm vụ lần lượt như sau: tiếp nhận yêu cầu cấp cứu người bệnh qua số điện thoại 115; người nhận thông tin phải ghi vào sổ đầy đủ các thông tin: thời gian, địa điểm yêu cầu cấp cứu, số lượng, tình trạng người bệnh, số điện thoại của người gọi cấp cứu; điều động kíp cấp cứu đi làm nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với tổ cấp cứu ngoài bệnh viện của các bệnh viện khác trong khu vực khi cần thiết; hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người bệnh cách sơ cứu, chăm sóc cho người bệnh trong thời gian chờ xe cấp cứu đến.

Ngoài ra, cần nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều phối cấp cứu; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo về điều phối cấp cứu; duy trì kết nối thông tin giữa kíp cấp cứu 115, người bệnh, người nhà người bệnh, các cơ sở y tế và các lực lượng chức năng đảm bảo phối hợp tốt trong quá trình cấp cứu người bệnh ngoài bệnh viện.

Mỗi kíp cấp cứu 115 bao gồm 01 bác sĩ (hoặc 01 y sĩ hoặc 01 kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện Paramedic), 01 - 02 điều dưỡng, 01 người điều khiển phương tiện vận chuyển cấp cứu. Kíp cấp cứu có trách nhiệm lựa chọn cơ sở y tế gần nhất phù hợp với tình trạng của người bệnh, liên hệ trước với cơ sở y tế đó để chuẩn bị tiếp nhận cấp cứu; tiếp tục các biện pháp cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt thời gian vận chuyển người bệnh.

Gia Linh