Văn hóa, du lịch

Gắn giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên với phát triển bền vững tại Việt Nam

Chủ nhật, 26/3/2023 | 14:20 GMT+7
Mới đây, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu đánh giá tổng quan công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, khẳng định sự đóng góp của di sản đối với chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.

Với 2 chủ đề: Phát huy vai trò của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững của Việt Nam và Phát huy giá trị di sản - thực tiễn và kinh nghiệm, các đại biểu tham gia hội thảo đã cùng thảo luận, phân tích những đặc thù của từng di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam; nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản… Trong đó, tập trung vào những thách thức trong cân bằng giữa bảo tồn và phát triển; bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; phát huy di sản trong môi trường số…

Hội thảo quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng di tích, được biết đến là “Thành phố di sản” với quỹ di sản văn hóa vô cùng phong phú. Tất cả di sản văn hóa trên chính là nguồn tài sản quý giá, cấu thành môi trường sống của con người Thủ đô, góp phần tạo nên diện mạo của đất Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng chính là tiềm năng, thế mạnh, là cơ sở, nguồn lực để Hà Nội phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa.

Ông Hà Minh Hải thông tin thêm, sau khi UNESCO ghi danh khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới, Chính phủ Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tập trung cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di sản. Hiện nay, khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được định hướng là địa chỉ đi đầu trong phát triển không gian sáng tạo văn hóa; thúc đẩy các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật đương đại, kết nối di sản với cộng đồng và giới trẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo, hội thảo lần này là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa cơ quan quản lý di sản quốc gia và di sản thế giới. Qua đây, ông Lazare Eloundou Assomo góp ý, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cần phải lồng ghép nhiều giải pháp, trong đó có cả bảo tồn những giá trị vật thể và phi vật thể. Trong công tác bảo tồn phải tính đến sự hài hòa giữa giá trị truyền thống và vấn đề đương đại, nếu không có tầm nhìn tổng thể, các di sản sẽ chỉ là phần nối dài của quá khứ.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các địa phương sở hữu di sản, các nhà khoa học đã thống nhất một số kiến nghị, đề xuất cho công tác quản lý di sản. Điển hình như: tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong quản lý di sản; tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức và vai trò, sự tham gia của cộng đồng; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển du lịch bền vững; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ quản lý di sản và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản...

Mộc Trà