Sức khỏe

Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ tư, 4/5/2022 | 11:17 GMT+7
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 545/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh; hoàn thiện tổ chức và năng lực của lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế.

Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng ngành y tế

Theo đó, đến năm 2030, Chính phủ đề ra chỉ tiêu hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho 30 - 50 cơ sở y tế kết hợp quân dân y; trong đó đầu tư cho 5 Trung tâm Y tế quân dân y các huyện đảo đủ khả năng phẫu thuật loại 2, đủ khả năng xử trí cấp cứu, điều trị tại chỗ, hạn chế các trường hợp phải chuyển về tuyến sau.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho trên 5.000 - 10.000 lượt cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế kết hợp quân dân y.

Tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 200.000 người dân, đối tượng chính sách tại các khu vực an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Trong đó, hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn về y học quân sự và kiến thức chuyên môn y tế cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các lực lượng quân dân y; tổ chức 10 - 15 lớp huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh.

Với chỉ tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kết hợp quân dân y; củng cố, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở; nâng cao năng lực, chất lượng họat động của lực lượng quân dân y trong khu vực phòng thủ; hoàn thiện cơ chế chính sách trong hoạt động kết hợp quân dân y.

Kim Bảo