Nâng cao công tác dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam

Thứ sáu, 22/7/2022 | 17:07 GMT+7
Ngày 22/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam.

Cụ thể, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu: Năm 2022 là năm bản lề trong việc triển khai các định hướng lớn về môi trường và phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; là năm đầu tiên triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Đáng chú ý, một trong những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 là đã xác lập đúng vai trò hoạt động quan trắc, cảnh báo và dự báo cảnh báo môi trường với các quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong hoạt động quan trắc môi trường; đặt ra yêu cầu phải kịp thời đầu tư nâng cấp, thống nhất thông tin, dữ liệu và chuẩn hóa phương pháp và kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Thứ trưởng cho biết, Bộ TN&MT đang khẩn trương xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu chính là đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng.

Theo đó, thời gian tới, các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác quan trắc, giám sát môi trường, nhất là tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ, cung cấp dữ liệu giữa Trung ương với địa phương. Đặc biệt, nỗ lực đạt được mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có thể bước đầu cảnh báo và đến năm 2030 có thể dự báo được ô nhiễm môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam

Qua đây, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận đề xuất định hướng bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về quan trắc, dự báo và cảnh báo môi trường, đặc biệt là các hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn phù hợp với đặc thù của các địa phương khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, cần chú ý các giải pháp về tăng cường nguồn lực về khoa học kỹ thuật, tài chính và nhân lực để sớm đạt được mục tiêu đưa công tác quan trắc và dự báo, cảnh bảo tiếp cận các nước tại khu vực và thế giới.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Cần đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để triển khai hoạt động quan trắc môi trường theo hướng tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc tích hợp dữ liệu, xây dựng mô hình phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo môi trường, thay vì chỉ tập trung đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường như hiện nay”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường trình bày báo cáo tham luận “Tổng quan các quy địa pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”; lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường miền Nam trình bày tham luận “Chương trình kiểm soát ô nhiễm, giám sát và quan trắc, cảnh báo môi trường tại các điểm nóng, nhạy cảm môi trường”…

Đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc TN&MT nhiều tỉnh, thành phía Nam và một số đơn vị cùng thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc về nhân lực, tài chính, cơ chế… trong triển khai công tác quan trắc môi trường, đặc biệt là nhiệm vụ cảnh báo, dự báo ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường giải đáp các thắc mắc của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc nâng tầm công tác quan trắc, gắn với dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường. Đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phải ngồi lại với nhau để bàn thảo, xây dựng dự thảo hướng dẫn để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Mộc Trà