Những quy chế đánh giá nước sạch của Thành phố Hà Nội

Thứ bảy, 18/12/2021 | 21:37 GMT+7
Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố. Theo đó, quyết định sẽ có hiệu lực vào 26/12/2021.

Ảnh minh họa

Theo quy chế, có ba nội dung phối hợp được ban hành.

Một là liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố. 

Hai là phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch. 

Ba là phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị cấp nước; sự cố liên quan về vệ sinh, chất lượng nước sạch; chia sẻ số liệu quan trắc tự động trực tuyến về chất lượng nguồn nước thô đầu vào, nước sạch sau xử lý...

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước; chia sẻ thông tin quan trắc cho các sở, ngành, đơn vị cấp nước; xác định hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước...

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp nước, chất lượng nước sạch đầu ra; đôn đốc các đơn vị liên quan khắc phục sự cố (bao gồm hệ thống và chất lượng), bảo đảm cấp nước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân; điều tiết nguồn cấp giữa các đơn vị cấp nước...

Sở Y tế chủ trì thanh tra, kiểm tra,  giám sát vệ sinh, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố; chủ trì xây dựng kịch bản tình huống và phản ứng khi xảy ra các sự cố liên quan đến an ninh nguồn nước...

UBND cấp huyện tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước, nâng cao cảnh giác, phát hiện các hành vi phá hoại, gây ô nhiễm, mất an toàn, an ninh nguồn nước...

PV