Ninh Bình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp

Thứ ba, 27/9/2022 | 16:46 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản 432/UBND-VP3 tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp

Theo văn bản, thời gian gần đây, nhiều địa phương đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải trái phép, đặc biệt là chất thải công nghiệp. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND các địa phương đề nghị chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn, nhất là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn thải theo phân công, phân cấp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp; rà soát, quản lý, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải công nghiệp bất hợp pháp (các khu hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực giáp ranh…).

Chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Minh Khang