Chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ sáu, 23/9/2022 | 14:49 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 5156/UBND-ĐTĐT về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố và tình hình quản lý, hoạt động của bãi rác Khánh Sơn.

Theo công văn, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, UBND các quận, huyện phối hợp các đơn vị hữu quan triển khai thực hiện công văn số 198/HĐND-ĐT ngày 9/9/2022 của HĐND thành phố liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, tránh tình trạng tồn ứ rác, tập kết rác không đúng quy định; phối hợp với đơn vị thực hiện vệ sinh, môi trường trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng người lao động tham gia trực tiếp vào công việc thu gom rác thải tại địa bàn khu dân cư và trên đường phố.

Thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời kiến nghị, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải; có biện pháp chế tài xử lý đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường trong trường hợp thực hiện không đảm bảo để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Sở TN&MT có trách nhiệm chù trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan sớm rà soát dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, nghiên cứu phương án nâng cao chất lượng công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa vào vận hành, khai thác các trạm trung chuyển rác Lê Thanh Nghị, trạm trung chuyển rác Sơn Trà và hộc rác số 6 của bãi rác Khánh Sơn.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian tới.

Cũng như, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu phương thức đầu tư đối với 2 nhà máy xử lý rác thải công suất 1.000 tấn/ngày đêm và 650 tấn/ngày đêm theo quy định, đúng tiến độ theo yêu cầu của HĐND thành phố.

Linh Giang