PV GAS: Các sáng kiến lao động giúp làm lợi hơn 1.025 tỷ đồng trong năm 2020

Thứ hai, 2/8/2021 | 15:55 GMT+7
Trong năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có tổng cộng 115 giải pháp của các đơn vị trực thuộc và thành viên được công nhận là sáng kiến cấp đơn vị, tổng giá trị làm lợi hơn 1.025 tỷ đồng, trong đó có 28 sáng kiến tiêu biểu nhất đã được bình xét và công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty.

Tất cả các sáng kiến được công nhận cấp đơn vị đều được khen thưởng theo nhiều hình thức khác nhau. Với nguồn kinh phí trích từ Quỹ phúc lợi của PV GAS, 82 sáng kiến cấp đơn vị của các đơn vị trực thuộc được khen thưởng theo các mức A, B, C với giá trị khen thưởng lần lượt là 10, 7 và 4 triệu đồng/sáng kiến. Trong đó, Cơ quan điều hành (CQĐH) có 7 sáng kiến, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) có 18 sáng kiến, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) có 20 sáng kiến, Công ty Dịch vụ Khí (DVK) có 21 sáng kiến và Công ty Khí Cà Mau (KCM) có 16 sáng kiến. Tổng giá trị tiền khen thưởng sáng kiến cấp đơn vị là 562 triệu đồng.

PV GAS nhận khen thưởng về phong trào sáng kiến sáng tạo của Bộ Công Thương

Để ghi nhận những đóng góp to lớn đối với 28 sáng kiến tiêu biểu, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động thực tiễn, PV GAS đã ban hành quyết định công nhận và khen thưởng 28 sáng kiến cấp Tổng công ty năm 2020. Tổng giá trị khen thưởng cho các sáng kiến là gần 1,2 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Tổng công ty. Cụ thể, PV GAS đã khen thưởng các sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty gồm: mức đặc biệt, mức 1, mức 2 với giá trị khen thưởng lần lượt là 100, 50 và 30 triệu đồng/sáng kiến.

Ban An toàn Môi trường chủ trì, các công ty KĐN, KCM và NCSP đồng tác giả sáng kiến được công nhận mức đặc biệt: “Bộ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí của PV GAS”. Công ty KĐN cũng có sáng kiến “Giải pháp tăng huy động khí Thiên Ưng” được công nhận mức đặc biệt. Ngoài ra, KĐN còn có 2 sáng kiến được khen thưởng mức 2. Sáng kiến mức đặc biệt thứ 3 là “Giải pháp tiếp nhận sớm khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2” của nhóm tác giả: thuộc Ban đầu tư xây dựng chủ trì, Ban Quản lý dự án Đông Nam Bộ và công ty KĐN đồng tác giả. Bên cạnh đó, Ban đầu tư xây dựng chủ trì thêm 1 sáng kiến được khen thưởng mức 1...

PV GAS tổ chức bình xét sáng kiến dựa trên bộ tiêu chí được quy định cụ thể trong Quy chế khoa học và công nghệ của Tổng công ty (bao gồm những tiêu chí về tính mới, quy mô/mức độ ứng dụng rộng rãi, giá trị làm lợi, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh…). Trên cơ sở đó, PV GAS phân loại các sáng kiến và khen thưởng theo mức độ hiệu quả của sáng kiến. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Hội đồng Sáng kiến Tổng công ty đã tổ chức họp trực tuyến với đầu cầu Vũng Tàu, Cà Mau và các tác giả, chuyên gia phản biện không thể đến văn phòng.

PV GAS tôn vinh 10 sáng kiến tiêu biểu nhất trong 30 năm xây dựng và trưởng thành

Hoạt động sáng kiến những năm qua của PV GAS ngày càng được hưởng ứng và lan rộng. Người lao động trong toàn PV GAS tích cực tham gia hoạt động sáng kiến, thể hiện ở số lượng ý tưởng sáng kiến và sáng kiến các cấp có xu hướng ngày càng tăng, thành phần tham gia rộng khắp trong toàn Tổng công ty từ những công nhân, kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất đến kỹ sư, chuyên viên, lãnh đạo quản lý. Các lĩnh vực của sáng kiến cũng được đa dạng hóa: an toàn, sản xuất, kinh doanh, quản lý… với tính sáng tạo ngày càng mở rộng từ ứng dụng kỹ thuật mới đến tự chế tạo linh kiện, công cụ, xây dựng phần mềm tiện ích…

Chất lượng sáng kiến trong phong trào của PV GAS cũng được nâng cao, thể hiện ở giá trị làm lợi của các sáng kiến đã tăng lên đáng kể qua mỗi năm. Trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài qua 2 năm 2020 và 2021, công tác sáng kiến vẫn được duy trì và phát triển sâu rộng, các kết quả và việc áp dụng sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến trong đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản của Tổng công ty, duy trì liên tục chuỗi công trình khí từ quản lý, sản xuất đến kinh doanh đã góp phần vào hiệu quả hoạt động của PV GAS.

Mai Chi