PV GAS phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng năm mới 2022

Thứ năm, 23/12/2021 | 09:50 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng năm mới 2022: “PV GAS quyết tâm hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022”.

Hội nghị đã chứng kiến Ban lãnh đạo PV GAS thực hiện nghi thức ký cam kết thi đua, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của PV GAS. 

Năm 2021, PV GAS gặp nhiều khó khăn trực tiếp hoặc gián tiếp do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban lãnh đạo, Tổng công ty đã giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu được giao.

Đại diện lãnh đạo PV GAS thực hiện nghi thức ký cam kết thi đua mở đầu năm mới 2022

PV GAS nhận định, năm 2022, những khó khăn thách thức sẽ tiếp tục và diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho PV GAS hết sức nặng nề; trong đó chỉ tiêu sản lượng khí, LNG cung cấp tăng 25% so với thực hiện năm 2021.

Để vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện thành công kế hoạch năm 2022, đưa PV GAS vững bước phát triển, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty kêu gọi tất cả cán bộ công nhân viên PV GAS tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Chuyên nghiệp – Hành động” tích cực phong trào thi đua hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với những nội dung chính như sau:

Tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh của Tổng công ty, địa phương và Chính phủ. 

Đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đảm bảo tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm; hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải trong quý IV/2022.

Tập trung công tác phát triển thị trường; xây dựng và trình duyệt các cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực khí.

Thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu Tổng công ty phù hợp với tình hình mới.

Không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hải Long