Sức khỏe

Phân công, phân cấp trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội

Thứ ba, 26/7/2022 | 15:58 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về quy định phân công, phân cấp trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

Theo quyết định, UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế là cơ quan đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo hoạch định những vấn đề có tính chiến lược, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để thực hiện hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội

Các quy định phải đảm bảo thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với quá trình sản xuất ban đầu, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản; quản lý an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản; quản lý, cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở NN&PTNT cũng có nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; đồng thời có chức năng thẩm định, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh; thanh kiểm tra, hậu kiểm, giám sát kiểm nghiệm thực phẩm; truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm…

Theo quyết định, UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành danh mục các sản phẩm, nhóm nông sản, thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở NN&PTNT. Bao gồm: ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thuỷ sản (bao gồm các loài lưỡng cư), rau củ quả và sản phẩm rau củ quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, muối, gia vị, đường, chè, cà phê, ca cao, hạt tiêu, điều, thực phẩm biến đổi gen và một số loại nông lâm thủy sản khác.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng quy định rõ chức năng, trách nhiệm của các Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, UBND cấp huyện và các Sở ban ngành khác trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm. Ngoài ra còn đề nghị các cơ quan truyền thông của Hà Nội thường xuyên thông tin về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho người dân…

Mỹ Dung