Phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí

Thứ sáu, 18/9/2020 | 09:23 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/9/2020), thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí. Mục tiêu chiến lược của PV GAS là phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Tuổi 30 sung sức, kế thừa những thành tựu đã đạt được, PV GAS đang đứng trước những vận hội mới. Đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ lực, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng trung bình trên 12%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm. Theo đó, PV GAS xác định 4 trụ cột phát triển: thu gom, nhập khẩu, vận chuyển khí; chế biến, cung cấp khí/LNG; kinh doanh sản phẩm dầu khí và dịch vụ; đầu tư xây dựng.

PV GAS xác định rõ mục tiêu: phát triển PV GAS lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn.

Công trình kho LNG Thị Vải đang trong giai đoạn xây dựng

Về thu gom, nhập khẩu, vận chuyển khí: PV GAS sẽ xây dựng, phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý khí trên toàn quốc hoàn chỉnh, đồng bộ kế hoạch phát triển mỏ, từng bước hình thành đường ống dẫn khí quốc gia và khu vực. Tiếp tục nhập khí từ Malaysia; nghiên cứu triển khai nhập khí từ Indonesia; nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG để nhập khẩu từ năm 2022. 

Về chế biến, cung cấp khí/LNG: PV GAS tăng cường xử lý, chế biến khí nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị tài nguyên khí; phân phối an toàn, hiệu quả toàn bộ nguồn khí/LNG trong nước và nhập khẩu. Không ngừng phát triển thị trường khí/LNG trên toàn quốc, trong đó điện là trọng tâm với tỷ trọng khoảng 78%; hóa dầu, hộ công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị khoảng 22%. 

Bên cạnh đó, PV GAS giữ vững 45 - 50% thị phần LPG bán buôn và 16 - 20% thị phần bán lẻ kinh doanh sản phẩm khí và dịch vụ trên toàn quốc; phân phối kịp thời, an toàn, hiệu quả toàn bộ LPG từ các nhà máy xử lý khí, các nhà máy lọc dầu của PVN và nhập khẩu. Đẩy mạnh xuất nhập khẩu và kinh doanh LPG quốc tế. 

PV GAS cũng tập trung đầu tư phát triển các dự án thuộc lĩnh vực chính, cốt lõi, đảm bảo hiệu quả. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nhập khẩu và tiêu thụ LNG. Tối ưu hóa hệ thống hạ tầng có sẵn; xác định danh mục hạ tầng năng lượng có thể dùng chung và cơ chế dùng chung. Phấn đấu hoàn thành: chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 và Sao Vàng - Đại Nguyệt năm 2020; đường ống thu gom khí Sư Tử Trắng năm 2024; kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn năm 2022; mở rộng, nâng cấp kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn năm 2023/2024; kho LNG/LPG Bắc Bộ; kho LNG Sơn Mỹ; đường ống Lô B-Ô Môn; nâng tổng công suất kho chứa LPG đạt 150 nghìn tấn năm 2025...

Tổng công ty đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của lĩnh vực công nghiệp khí: phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu từ khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - dự trữ - phân phối khí và sản phẩm khí, duy trì cung cấp 100% thị phần khí khô và tối thiểu 70% thị phần LPG toàn quốc. Vận hội mới của PV GAS nằm chính trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược “Phát huy vai trò chủ lực của PV GAS trong thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam”.

Hải Long