Phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba, 23/4/2024 | 11:21 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn (KTTV) trên địa bàn thành phố.

Quyết định nhằm xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý KTTV trên địa bàn thành phố, đảm bảo tính chặt chẽ và quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV. Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp và trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Đài KTTV thành phố xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới KTTV chuyên dùng thuộc thẩm quyền của thành phố; phối hợp với Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan xác định hành lang kỹ thuật công trình KTTV.

Ảnh minh họa

Quản lý, khai thác các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin dữ liệu, cung cấp dịch vụ KTTV tại địa phương; theo dõi đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai trên địa bàn. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình KTTV chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật về KTTV, phòng, chống, giảm nhẹ rử ro thiên tai tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong thành phố. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin, tư liệu, dữ liệu quản lý KTTV trên địa bàn thành phố; tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực KTTV; thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về KTTV ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Đài KTTV thành phố Cần Thơ chủ động tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về KTTV trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới KTTV chuyên dùng của thành phố, đề xuất mạng lưới KTTV chuyên dùng của thành phố, nội dung quan trắc trạm KTTV chuyên dùng của thành phố.

Phối hợp tổ chức thẩm tra nguồn gốc các số liệu về lĩnh vực KTTV gồm: khí tượng nông nghiệp, số liệu KTTV được sử dụng cho việc tính toán các đặc trưng thiết kế khi xây dựng công trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực… theo quy định. Phối hợp phổ biến tuyên truyền đến các tổ chức, nhân dân về những chính sách pháp luật trong lĩnh vực KTTV. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ về KTTV cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, cần nhanh chóng kịp thời đưa ra các nhận định, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết khi phát hiện khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới, bão, dông sét, mưa lớn, triều cường, xâm nhập mặn…) cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm.

Khánh An