Bất động sản

Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thứ sáu, 7/1/2022 | 09:09 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 40/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan đã được chỉ đạo trước đó.

Đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin liên quan về giá, phương thức chuyển nhượng của các đơn vị, cá nhân cho Cục Thuế tỉnh để quản lý thu các khoản thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn đảm bảo quy định.

Tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền về trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người dân, doanh nghiệp trong kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán đảm bảo đúng thực tế. Song song với đó là tăng cường công tác thanh tra và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo quy định

Thu Uyên