Sức khỏe

Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước

Thứ ba, 19/9/2023 | 16:31 GMT+7
Ngày 19/9, HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố tại kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Việc thông qua Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố theo quy định của Nghị quyết 98/2023/QH 15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Theo nghị quyết, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở còn có chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; quản lý việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thay cho Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thành phố.

Sở An toàn thực phẩm sẽ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Sở An toàn thực phẩm được thành lập trên cơ sở mô hình thí điểm của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt thời gian hoạt động của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày Sở An toàn thực phẩm thành phố được thành lập theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Bảo Ngọc (T/H)