Tin hoạt động hiệp hội

Thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tại TPHCM

Thứ sáu, 7/5/2021 | 11:03 GMT+7
Ngày 5/5, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thông báo chấp thuận việc Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại TPHCM.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vừa có thông báo số 25/TB-STTTT về việc chấp thuận Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại TPHCM.

Thông báo cho biết, căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016; căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TPHCM về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM; sau khi nghiên cứu hồ sơ của Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam về việc thông báo đặt Văn phòng đại diện tại TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chấp thuận việc Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại TPHCM. 

Văn phòng đại diện của Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tại TPHCM hoạt động theo giấy phép hoạt động báo chí 424/GP-BTTTT ngày 25/08/2016 và tạp chí điện tử số 167/GP-BTTTT ngày 26/04/2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và Quyết định số 20/TVNLSVN/2021 ngày 22/02/2021 của Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam về việc đặt Văn phòng đại diện tại TPHCM. Địa chỉ văn phòng đại diện: số 79/6 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TPHCM. 

Văn phòng đại diện Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tại TPHCM có trách nhiệm hoạt động tuân theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đúng trách nhiệm, quyền hạn do cơ quan báo chí giao và các quy định khác của của pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động tại TPHCM.

Hotline Văn phòng đại diện Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tại TPHCM: 0879.96.93.93 

Email: tapchinlsvnhcm@gmail.com

PV