Sức khỏe

Thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn Hà Nội

Thứ ba, 14/11/2023 | 11:47 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện thí điểm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 6 của Chính phủ; thực hiện đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 6 của Chính phủ để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội. 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Việc quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân sẽ được kết nối, hiển thị thông tin trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 31/10/2023 của Bộ Y tế.

Triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử của người dân, không để thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp. Thông tin sức khỏe cá nhân được hiển thị trên ứng dụng VNeID là dữ liệu chính thống, đủ cơ sở pháp lý phục vụ cho việc khám, chữa bệnh ban đầu của người dân tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (thay cho các giấy tờ truyền thống).

Lộ trình thực hiện thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế; cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử;

Tạo lập hồ sơ sức khỏe người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn thành phố và chuẩn hóa thông tin; thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2023.

Giai đoạn 2, cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân trên địa bàn Hà Nội, đi khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, lên kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội; cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội; kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an... Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024.

Giai đoạn 3, phối hợp với Công an địa bàn, các tổ chức đoàn thể thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống; tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng hệ thống tại địa bàn của từng quận/huyện/xã phường để đưa vào tiêu chí đánh giá. Thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 1/4/2024.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; ban hành quy định mẫu sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng dành cho người dân); ban hành các quy định kỹ thuật về dữ liệu sổ sức khỏe điện tử (bao gồm các trường thông tin, cấu trúc thông tin cụ thể, chi tiết).

Có văn bản chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế lên cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân của thành phố Hà Nội.

Cử cán bộ tham gia Tổ công tác triển khai xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố; cung cấp thông tin về quy trình nghiệp vụ, chia sẻ các thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có phục vụ việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử dùng chung trên địa bàn thành phố...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng vừa ký Quyết định số 04/QĐ-BCĐ thành lập Tổ công tác thúc đẩy triển khai thí điểm sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội để báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy việc triển khai sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024.

Mộc Trà