5 doanh nghiệp dầu khí góp mặt trong "Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất"

Thứ bảy, 12/6/2021 | 13:32 GMT+7
5 doanh nghiệp dầu khí có mặt trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2021 do Forbes Việt Nam vừa công bố.

Cụ thể, 5 doanh nghiệp dầu khí góp mặt trong danh sách này gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã CK: GAS), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã CK: POW), Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã CK: PVS), Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã CK: PVD), Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã CK: DCM).

Trong đó, GAS là một trong số ít những doanh nghiệp đạt thành tích liên tục 9 năm có mặt trong bảng xếp hạng; DCM lần đầu tiên được lọt vào danh sách.

Forbes Việt Nam thực hiện cuộc bình chọn “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” lần thứ 9 năm 2021 trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới tiếp tục chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đại diện Forbes Việt Nam vẫn nhận định tích cực: hơn một năm chống chọi với những khó khăn do đại dịch nhưng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong danh sách Top50 cho thấy bản lĩnh chèo lái, khả năng vận dụng, mạnh dạn đầu tư để tìm cơ hội, mang lại hiệu quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

PV GAS liên tục 9 năm có mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021 được xếp hạng từ việc lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Phần lớn trong danh sách là các công ty đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà trong cả nền kinh tế. Forbes Việt Nam đánh giá dữ liệu tính toán trên các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận, tỷ lệ ROE-ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016 - 2020; điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành… Dữ liệu đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của doanh nghiệp, các công ty con phụ thuộc hoặc có vị thế kinh doanh quá thấp đều không được xem xét.

Vào thời điểm chốt danh sách 2021, Forbes ghi nhận 50 công ty trong danh sách 2021 đạt tổng doanh thu hơn 1.219 ngàn tỉ đồng, tăng 8,7% so với 50 công ty trong danh sách xếp hạng năm 2020. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của 50 công ty tăng đến 26%, lên 174.482 tỉ đồng.

Hải Long