Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 51/2020

Thứ hai, 28/12/2020 | 08:38 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) sau ngày 31/12/2020.

Thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020

Theo đó, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2020 và đến nay chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) đã có văn bản cho biết hiện nay Cục đang phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu các mô hình, quy mô và giá mua bán điện tương ứng cho từng loại hình ĐMTMN và dự kiến trong quý I năm 2021 sẽ báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích ĐMTMN cho giai đoạn tiếp theo. Do vậy, kể từ 0g ngày 01/01/2021 trở đi, loại hình và giá mua bán điện đối với ĐMTMN chưa được xác định. 

Các Công ty Điện lực sẽ dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền

Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc EVN sẽ thực hiện chốt danh sách các hệ thống ĐMTMN (đã hoàn thành lắp đặt toàn phần hoặc một phần hệ thống) vào vận hành thương mại đến thời điểm 24g ngày 31/12/2020. Đối với các hệ thống ĐMTMN vào vận hành một phần hệ thống đến thời điểm 24g ngày 31/12/2020, các Công ty Điện lực sẽ lập biên bản xác nhận với chủ đầu tư về quy mô công suất của phần hệ thống đã đưa vào vận hành.

Các Công ty Điện lực sẽ dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các công trình ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020, các đơn vị Điện lực sẽ không ghi nhận điện năng phát lên lưới và không mua điện khi chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu cập nhật, đến ngày 25/12/2020, 83.000 công trình ĐMTMN được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 4.700 MWp. Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ ĐMTMN lũy kế đến nay đã đạt hơn 1,13 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. EVN cam kết sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo nói chung và ĐMTMN nói riêng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ.

Đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức diễn đàn “An ninh năng lượng cho phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc diễn đàn: “Đối với Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị, là nền tảng đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển nhanh và bền vững đi trước một bước gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển năng lượng quốc gia từ năm 2007 đến nay cho thấy mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức, các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, yêu cầu; cơ cấu đang bị mất cân đối; áp lực về nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn...

Theo đó, tại diễn đàn, ông Hiển đưa ra 2 nhóm vấn đề lớn cần được thảo luận bao gồm: đề xuất phương pháp, cách tiếp cận phù hợp trong đánh giá mức độ bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam; cần sớm có các chính sách cụ thể để thể chế hóa và cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp lớn trong Nghị quyết 55.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, giải pháp phát triển hạ tầng điện lực trong thời gian tới đây. Cụ thể, giải pháp về pháp luật và chính sách: sửa đổi Luật Điện lực để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, vận hành hệ thống tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, phát triển thị trường điện; xây dựng Luật Năng lượng tái tạo để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc đầu tư, vận hành năng lượng tái tạo, tạo chuỗi cung ứng...

Bộ Công Thương cũng nghiên cứu để tới đây áp dụng cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn điện nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Cơ chế xã hội hoá đầu tư lưới điện truyền tải nhằm thu hút vốn cho việc đầu tư lưới điện truyền tải lớn trong thời gian tới. Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát triển năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện (DPPA). Xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh. 

Diễn đàn “An ninh năng lượng cho phát triển bền vững”

Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả có vai trò quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Hoàng Văn Tâm, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính có thể đạt được 40% tổng phát thải toàn cầu thông qua các giải pháp với chi phí nhỏ hơn 60 Euro/1 tấn CO2 tương đương. Đầu tư cho tiết kiệm năng lượng tạo cơ hội kinh doanh, đầu tư với nhu cầu vốn có thể lên tới 400 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu. Tiết kiệm năng lượng góp phần giảm nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp và sẽ giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường sống cho người dân. Tiết kiệm năng lượng cũng sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng của toàn xã hội, giảm áp lực đối với nguồn năng lượng quốc gia. Tiết kiệm năng lượng giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, nâng cao sự tự chủ của mỗi quốc gia. Tiết kiệm năng lượng không đem lại lợi ích kinh tế tức thời như các hoạt động đầu tư khác nhưng đem lại lợi ích kép về giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn và nhập khẩu năng lượng, có thể đáp ứng 7 mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Tại Việt Nam, hiện đang thực hiện Chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình VNEEP3) với mục tiêu: giai đoạn 2019 - 2025 đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; giai đoạn 2025 - 2030 đạt mức tiết kiệm năng lượng 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Theo ông Tâm, để đạt được các mục tiêu này, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo cấp đủ nguồn kinh phí hoạt động của Chương trình ở Trung ương và địa phương (gắn với Khung kế hoạch hoạt động tổng thể). Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mô hình công ty dịch vụ năng lượng tương xứng với nhu cầu xã hội. Thành lập quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm tạo thị trường vốn cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nêu 3 xu hướng đổi mới kết hợp để tăng tính linh hoạt của hệ thống điện trong bối cảnh chuyển đổi hệ thống năng lượng của Việt Nam thành một hệ hống có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao, từ đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng. Thứ nhất là điện khí hoá các ngành sử dụng cuối: tăng sử dụng điện từ năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực sử dụng cuối (vận tải, toà nhà và công nghiệp). Ví dụ: xe điện, điện khí hoá các khâu cấp nhiệt. Thứ hai, phân cấp hệ thống điện: sự xuất hiện các nguồn năng lượng phân tán (DER) được kết nối với người sử dụng điện. Gồm: PV trên mái nhà, tuabin gió nhỏ, hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình, bơm nhiệt và cắm điện EV. Thứ ba là số hoá ngành điện: cho phép quản lý một lượng lớn dữ liệu và tối ưu hoá các hệ thống với nhiều nguồn điện công suất nhỏ.

Ông Vy cũng kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan thực hiện Đề án nghiên cứu về các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong điều kiện hệ thống điện có tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo biến đổi có tỷ trọng cao. Giao EVN chỉ đạo Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình lập dự án thực hiện chuyển nhà máy từ đốt than sang đốt kèm sinh khối hoặc chuyển từ đốt than sang đốt hoàn toàn bằng sinh khối. Một nhà máy điện than thực hiện thí điểm đốt kèm sinh khối, trường hợp hiệu quả sẽ mở rộng áp dụng tại các nhà máy trong Tập đoàn. Giao cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ các dự án điện gió ngoài khơi sản xuất khí hydro; chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh các dự án đưa khí từ Lô B và mỏ Cá Voi Xanh vào bờ...

Tỉnh Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê làm dự án điện gió

UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Điện gió BT2 thuê đất để thực hiện dự án Trang trại điện gió BT2 tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (đợt 1).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 220.945,2 m2 đất rừng sản xuất (rừng trồng sản xuất) đã được UBND huyện Lệ Thủy thu hồi đất tại Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy sang đất phi nông nghiệp (đất công trình năng lượng) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cho Công ty CP Điện gió BT2 (địa chỉ: số 81 Phan Bội Châu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thuê 226.072,4 m2 bao gồm: 220.945,2 m2 đã chuyển mục đích tại Khoản 1, điều này và 5.127,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã Ngư Thủy Bắc quản lý để sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng (thực hiện dự án Trang trại điện gió BT2 (thuộc Cụm trang trại điện gió B&T). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 18/8/2070. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất. Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty CP Điện gió BT2.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình thông báo cho Công ty CP Điện gió BT2 nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Điện gió BT2 sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty CP Điện gió BT2 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Điện gió BT2 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng khu đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

PV