Bất động sản

Cần Thơ triển khai thanh tra đất đai tại quận Ninh Kiều

Thứ ba, 6/7/2021 | 15:31 GMT+7
Chánh thanh tra Nhà nước TP Cần Thơ Trần Phước Hoàng vừa có quyết định thanh tra về đất đai thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều - quận trung tâm của TP Cần Thơ.

Theo quyết định này, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cần Thơ sẽ triển khai thanh tra đất đai quận Ninh Kiều

Thời kỳ thanh tra trong 3 năm: 2018, 2019 và 2020. Khi cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. 

Đoàn thanh tra gồm có 10 thành viên, do ông Lê Đức Cảnh , Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra được giao xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, chỉ đạo, theo dõi và xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của thành viên đoàn thanh tra, trình chánh thanh tra xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của người ra quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thủy Quỳnh