Triển khai quản lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn Quảng Trị

Thứ tư, 21/9/2022 | 08:46 GMT+7
Ngày 20/9, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản triển khai công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải trên địa bàn.

Theo văn bản, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát động các phong trào cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh rạch... Giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.

Ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại Quảng Trị

Tuyên truyền, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường... kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh.

Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại tái chế.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân... trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thay thế bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng kinh tế tuần hoàn.

Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường...

Văn bản nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm là đầu mối hướng dẫn các địa phương, đơn vị về nội dung, hình thức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thảo cấp tỉnh về quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện mô hình “Xây dựng mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn địa bàn thành phố Đông Hà” và tuyên truyền nhân rộng mô hình tại các địa phương khác...

Bảo Ngọc