Nông nghiệp sạch

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển nông nghiệp và nông thôn

Thứ tư, 17/8/2022 | 17:19 GMT+7
Ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm VNUA 2022" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nông nghiệp là lợi thế của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với nước ta. Người dạy: “Việt Nam là nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Do đó, phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nông nghiệp đã, đang và sẽ vẫn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp đã thể hiện vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế và an ninh lương thực. Hơn thế, chúng ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu trên thế giới với trị giá hơn 48 tỷ USD năm 2021.

Theo đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước ta luôn coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Vì vậy Thủ tướng nhất quán với quan điểm “chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”. Để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm truyền thống với khoa học công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã được Đảng, Nhà nước ta chú trọng từ sớm. Đối với một đất nước “lấy canh nông làm gốc”, khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào 3 trụ cột: đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp; tạo dựng môi trường khởi nghiệp và hỗ trợ vốn và pháp lý cho thanh niên và những người muốn khởi nghiệp. Đây là khâu đột phá cho sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với trọng trách là một cơ sở đào tạo lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị Học viện Nông nghiệp tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Theo Thủ tướng, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về nông sản do đó Học viện cần phải trở thành một trường đại học hàng đầu trên thế giới về nông nghiệp. Muốn vậy, Học viện phải không ngừng đổi mới tư duy dạy và học, thay đổi phương thức cung cấp kiến thức cho người học, đào tạo phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phải gắn đào tạo với nghiên cứu chuyển giao công nghệ tạo ra sản phẩm mới; thu hút cán bộ, sinh viên tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Ngoài ra, Học viện cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học của Học viện tham gia vào thực tiễn phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Lâm Bảo (t/h)