Văn hóa, du lịch

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Thứ sáu, 14/10/2022 | 11:43 GMT+7
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 130/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Trong đó, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Nghị quyết nêu rõ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao thời gian qua đã được quan tâm; Bộ VHTT&DL cũng đã tổ chức đón bằng ghi danh của UNESCO công nhận nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ 14 tại Việt Nam. Thị trường lao động tiếp tục phục hồi; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, các cơ quan đã giải ngân trên 77.000 tỷ đồng cho gần 1,8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện.

Lễ công nhận nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể

Theo nghị quyết, thời gian tới, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát tiếp tục ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với ổn định tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực, gia tăng khả năng suy thoái kinh tế; cạnh tranh chiến lược và xung đột quân sự tại một số khu vực tiếp tục gay gắt...

Do đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022.

Trong đó, yêu cầu Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển thị trường lao động; tập trung giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường phát triển hướng nghiệp, nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc chủ động đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm các thủ tục, văn bản, giấy tờ không cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình. Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Bộ trưởng các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Khả Như