Sản phẩm, công nghệ

EVNNPT hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 chương trình 10.000 sáng kiến của EVN

Thứ sáu, 20/5/2022 | 08:42 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 chương trình 10.000 sáng kiến của EVN, “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với kết quả 239 sáng kiến, giải pháp tính đến ngày 17/5/2022, EVNNPT đã vượt mức 26 sáng kiến so với chỉ tiêu mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao trong giai đoạn đầu của chương trình "10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Với kết quả này, Công đoàn EVNNPT cũng hoàn thành sớm 15 ngày so với tiến độ kết thúc giai đoạn 1 (31/5/2022). 

EVNNPT đã tuyên truyền sâu rộng đến người lao động trong toàn Tổng công ty về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có hình thức động viên, khuyến khích công nhân viên chức lao động tích cực tham gia; thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến để giúp đoàn viên, người lao động thực hiện hóa ý tưởng, sáng kiến, thực hiện vượt mức chỉ tiêu sáng kiến được Công đoàn Điện lực Việt Nam giao trong giai đoạn 1 (từ 1/9/2021 đến hết ngày 31/5/2022) là 213 sáng kiến và giai đoạn 2 (từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023) là 496 sáng kiến.

Ứng dụng flycam kiểm tra tình trạng vận hành các thiết bị điện

Chỉ tiêu sáng kiến và thực hiện đăng ký sáng kiến tham gia chương trình được xem là một tiêu chí thi đua toàn diện của năm 2022 và năm 2023 của đơn vị. Đồng thời, EVNNPT đẩy mạnh việc phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm đến ngày 31/5/2022” vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sáng kiến được giao.

Nhiều công đoàn cơ sở đã vượt chỉ tiêu giao, tiêu biểu là Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành sớm nhất với 51/43 sáng kiến vào ngày 20/4/2022, Công ty truyền tải điện 3 vượt gấp đôi chỉ tiêu với 53/26 sáng kiến, Công ty Truyền tải điện 1 đạt 74/61 sáng kiến, Công ty Truyền tải điện 2 đạt 33/26 sáng kiến.

Theo đánh giá, chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và kế hoạch "10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. Phong trào cũng góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, phong trào thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT và thúc đẩy thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 709 sáng kiến của EVNNPT giai đoạn 2022 - 2023.

Đình Tú