Năng lượng phát triển

EVNSPC đã ký với 15.579 khách hàng phát triển ĐMTMN trong 9 tháng đầu năm 2020

Thứ năm, 8/10/2020 | 10:16 GMT+7
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ký với 15.579 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), tổng công suất tấm pin lắp đặt là 527.055 kWp.

Theo báo cáo của EVNSPC, sản lượng điện nhận tháng 9/2020 của Tổng công ty là 6 tỷ 623 triệu kWh, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 155 triệu kWh). Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 57 tỷ 804 triệu kWh, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước (59 tỷ 266 triệu kWh).

Tiêu thụ điện tháng 9/2020 là 6 tỷ 655,9 triệu kWh, tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện tiêu thụ toàn Tổng công ty là 55 tỷ 582 triệu kWh, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù sản lượng điện tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2020 có tăng so với năm 2019 (tăng 2,81%) nhưng đây là tốc độ tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020; tốc độ tăng điện tiêu thụ đang có chiều hướng hồi phục, cụ thể là sản lượng điện tiêu thụ tháng 8, tháng 9 đang có chiều hướng tăng từ 1,9% lên 2,81%.

Sản lượng điện tiết kiệm tháng 9 là 120 triệu kWh, lũy kế 9 tháng là 1 tỷ 233 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,25% sản lượng điện tiêu thụ.

Đến tháng 9/2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 190,64 phút, bằng 63,3% kế hoạch năm. 

Về phát triển điện mặt trời mái nhà: trong tháng 9, toàn Tổng công ty đã phát triển thêm 3.231 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 157.194 kWp. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty đã ký với 15.579 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 527.055 kWp. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 9 là 55,3 triệu kWh, lũy kế đến tính đến ngày 30/9/2020 là 250,69 triệu kWh. 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty thanh toán cho khách hàng 360,49 tỷ đồng với sản lượng tương ứng là 171,6 triệu kWh.

9 tháng đầu năm 2020, EVNSPC thanh toán cho khách hàng bán ĐMTMN 360,49 tỷ đồng với sản lượng tương ứng là 171,6 triệu kWh

Bên cạnh đó, đến cuối tháng 9/2020, 54 nhà máy điện điện mặt trời khu vực 21 tỉnh thành phố phía Nam đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 2.674,35 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà Rịa – Vũng tàu và tỉnh Ninh Thuận; tăng 90 MWp so với tháng 8/2020 (phát sinh Nhà máy điện điện mặt trời Adani Phước Minh tại PC Ninh Thuận và Nhà máy điện điện mặt trời Tân Châu 1 tại PC Tây Ninh). Sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện điện mặt trời trong tháng 9/2020 là 329,83 triệu kWh, tăng 10 triệu kWh so với tháng 8/2020 và chiếm 4,98% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện điện mặt trời 9 tháng đầu năm 2020 là 2 tỷ 584,6 triệu kWh, chiếm 4,47% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, EVNSPC thực hiện 2.174.012 yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián tiếp tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng là 1.964.801 yêu cầu. Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và qua các Trung tâm hành chính công/Cổng Dịch vụ công trực tuyến đạt 90,13%.

Tính đến tháng 9/2020, Tổng công ty đã khởi công được 19 công trình và đóng điện 14 công trình. Đối với các công trình giải phóng công suất năng lượng tái tạo, đã đóng điện được 2 công trình (lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2; đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí) và đang thi công 15 công trình.

Trong tháng 10 và các tháng còn lại năm 2020, EVNSPC sẽ tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao áp và chủ động các phương án phòng, chống lụt bão bảo vệ tài sản lưới điện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn sau công tơ.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, bão, lũ để tham mưu lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo, điều hành và triển khai ứng phó các cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện, các cơ sở vật chất khác trên địa bàn Tổng công ty nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất. Đồng thời chuẩn bị triển khai các công trình phục vụ cho việc chống hạn xâm nhập mặn đầu năm 2021.

Nhã Quyên