Kinh tế xanh

Hà Nội: Phát triển ngành hoa, cây cảnh như một ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ ba, 11/5/2021 | 15:27 GMT+7
Mới đây, tại Hội nghị giao ban quý I/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã đề cập đến nội dung phát triển sinh vật cảnh với vai trò một ngành kinh tế trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Theo đó, sau khi đánh giá kết quả thực hiện đến quý I/2021 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo chương trình đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần thực hiện.

Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến phát triển sinh vật cảnh với vai trò một ngành kinh tế trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cụ thể, giải pháp thứ 6 được nhắc đến là tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xác định ngành hoa cây cảnh là một trong những mũi nhọn kinh tế và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị.

Trồng hoa, cây cảnh đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người nông dân

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, với những ưu thế vượt trội, ngành nông nghiệp đã tham mưu thành phố ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp, các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó xác định rõ, hoa, cây cảnh là sản phẩm chủ lực.

Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh của Hà Nội không những giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng vạn nông hộ, mà còn đóng góp không nhỏ vào GDP của ngành nông nghiệp Thủ đô. Bên cạnh đó, ngành nghề này hứa hẹn sẽ góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Nguyễn Văn Chí nhấn mạnh.

Trong buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng xác định, chú trọng công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí đô thị. Theo đó, cần chú ý quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh tập trung, phát triển làng nghề, các khu, cụm công nghiệp làng nghề, dịch vụ nông thôn gắn với phát triển du lịch sinh thái theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 52/NĐ - CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Mỹ Dung (T/H)