Năng lượng gió

Ninh Thuận sẽ tập trung phát triển điện khí LNG, điện gió biển

Thứ ba, 27/4/2021 | 15:31 GMT+7
Với lợi thế có bờ biển dài, lượng gió thổi đều quanh năm, Ninh Thuận được đánh giá có tiềm năng phát triển điện gió và điện khí LNG, nhất là điện gió ven biển.

Nhằm tạo định hướng phát triển cho điện gió trên biển, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, dự kiến đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí: giai đoạn 2021 - 2025 phát triển tại 4 vị trí với quy mô 1.220 MW, giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục phát triển thêm 11 vị trí với quy mô công suất tăng thêm 3.160 MW. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch tại 1/15 vị trí thuộc vùng biển xã Phước Dinh (Thuận Nam) V2-1 với công suất 502 MW. Hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đang giao Sở Công Thương tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương để làm rõ ranh giới khai thác, yêu cầu về an ninh quốc phòng khi triển khai đối với 14 vị trí còn lại, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh minh họa)

Việc triển khai các dự án năng lượng, nhất là điện khí LNG, điện gió biển trên địa bàn Ninh Thuận trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, là động lực quan trọng để hiện thực hóa chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề ra các giải pháp: tập trung rà soát, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn điện gió, điện khí LNG. Trong đó, nghiên cứu đánh giá kỹ các vùng, vị trí biển, ngoài khơi có tiềm năng phát triển điện gió, làm cơ sở tham mưu đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch điện VIII; hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo; tạo cơ chế đấu giá, đấu thầu theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch.

Tiềm năng phát triển các dự án điện gió biển, điện khí LNG của Ninh Thuận vẫn còn rất lớn. Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương cập nhật và bổ sung mới các nguồn năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII với quy mô: điện gió biển 1.120 MW, phát triển tại các vị trí V2-1, V2-2, V3-1, V3-4 theo dự thảo Quy hoạch điện gió ven biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; điện khí LNG phát triển tại vị trí đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch 1.500 MW.

Nhã Quyên