Sức khỏe

Phấn đấu mục tiêu 39% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên vào năm 2026

Thứ tư, 5/5/2021 | 15:59 GMT+7
Với thông điệp “Đổi mới, phát huy vai trò của thể dục thể thao (TDTT) trong xã hội”; trong 5 năm tới, ngành thể thao đặt mục tiêu lấy phát triển TDTT quần chúng là nền tảng, cơ sở để phát triển, nâng cao thành tích, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân cường thì quốc thịnh”.

Thời cơ và thách thức

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 là giai đoạn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, bên cạnh việc triển khai Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngành TDTT phải chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2021, Olympic Paris 2024, Asian Games Hàng Châu 2022, Asian Games Nagoya 2026, SEA Games 32 tại Campuchia, SEA Games 33 tại Thái Lan và nhiều sự kiện thể thao quốc tế quan trọng khác.

Đây cũng là giai đoạn mà ngành TDTT có thể tận dụng lợi thế của thời kỳ dân số vàng, tăng trưởng kinh tế ổn định trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng như phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp TDTT.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ tới TTVN cũng được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các hoạt động TDTT ngày càng đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung, với quy mô ngày càng lớn, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới phương thức hoạt động của các thiết chế thể thao, thay đổi cách thức cung ứng dịch vụ TDTT, nhất là các dịch vụ TDTT cho đối tượng người cao tuổi trong giai đoạn Việt Nam đang có xu hướng già hóa dân số. Đồng thời, cần phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động TDTT quần chúng, khuyến cáo, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường luyện tập thể thao nâng cao thể trạng, tăng khả năng kháng bệnh của cơ thể, phòng, chống bệnh tật.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh, để biến thách thức thành cơ hội, những người làm công tác TDTT quần chúng cần phải mạnh dạn đổi mới tư duy, có những đột phá mới trong cách nghĩ, cách làm để nâng cao hiệu quả công việc nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển nhanh, rộng khắp hơn nữa, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hướng tới mục tiêu 39% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Theo đó, để đạt được những mục tiêu chung, ngành thể thao đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể cho sự phát triển của thể thao quần chúng như: năm 2021 phấn đấu số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 35,5%, tăng 1,1% so với năm 2020, số gia đình tập luyện TDTT đạt 26,8%, tăng 1% so với năm 2020. Trong giai đoạn 5 năm tới, ngành thể thao cũng đặt chỉ tiêu phấn đấu số người tập luyện TDTT đạt trên 39% dân số, đạt trên 30% tổng số hộ gia đình vào năm 2026.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các ngành, đoàn thể Trung ương đẩy mạnh việc chỉ đạo các hoạt động TDTT, trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động TDTT trong nhà trường; hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, phấn đấu 98% tổng số xã, phường, thị trấn; 100% số huyện và tỉnh tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Hơn nữa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng đề xuất cần hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT, như tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật TDTT, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TDTT; xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030; tham mưu trình ban hành Nghị quyết mới của Đảng chỉ đạo về công tác TDTT trong giai đoạn đến năm 2030. Đặc biệt hướng đến mục tiêu phát triển các loại hình kinh tế, dịch vụ TDTT, tiến tới hình thành ngành công nghiệp thể thao ở nước ta.

“Chúng ta cũng phải tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng như đổi mới hình thức phát động, nội dung các phong trào, cuộc vận động về TDTT, tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các hình thức, phương pháp tập luyện TDTT; phát triển số lượng sân bãi, điểm tập, CLB và các hình thức tập luyện TDTT trong cộng đồng, tạo thành phong trào xã hội rộng khắp, thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện… Phải thực hiện được tổng thể các giải pháp đó và quyết liệt hành động thì chúng ta mới mong hoàn thành được những mục tiêu đã đặt ra”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Theo baovanhoa.vn