Phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2024

Thứ hai, 3/6/2024 | 14:27 GMT+7
Ngày 2/6, tại thành phố Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai Đặng Minh Đức cho biết, Tuần lễ Đồng Nai xanh có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo sự tham gia của các cơ quan đoàn thể và nhân dân. Sự kiện là cơ hội để cộng đồng cùng phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như học tập, thay đổi nhận thức, thói quen về việc bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Theo ông Đặng Minh Đức, tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện dự án Đánh giá sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến BĐKH, các biện pháp giảm thiểu và ứng phó của ngành công thương; đề án Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050... nhằm xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao công tác đánh giá tác động của BĐKH đến đời sống của người dân địa phương.

Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai xanh

Nhân dịp này, Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai đề nghị chính quyền các cấp, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Sở, ban, ngành tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH để góp phần nâng cao hiệu quả công tác ứng phó BĐKH, giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cụ thể, cần nâng cao năng lực quan trắc môi trường, cảnh báo kịp thời diễn biến của BĐKH; nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai và thích ứng BĐKH cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trong phòng, chống thiên tai và ứng phó BĐKH.

Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; các chương trình, chiến lược quốc gia về giảm thiểu khí nhà kính; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn...; Quyết định số 385/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững; biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên.

Sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân cùng tham gia chương trình diễu hành xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, cuộc thi tuyên truyền đa dạng sinh học của hội liên hiệp phụ nữ các địa phương, hoạt động đổi chất thải nguy hại, chất thải có khả năng tái chế lấy quà tặng. Theo đó, hàng ngàn người dân đã đem rác thải của gia đình đến đổi lấy nhu yếu phẩm là gạo, dầu ăn, bột ngọt, mắm...

Linh Giang (T/H)