Phát triển ngành khí tượng thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thứ ba, 28/3/2023 | 15:23 GMT+7
Tại hội thảo “Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn” ngày 28/3, các chuyên gia cùng đề xuất để phát triển ngành khí tượng thông qua công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo do Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trực tiếp tại Tổng cục Khí tượng thủy văn và trực tuyến với các Đài Khí tượng thủy văn khu vực, Đài Khí tượng thủy văn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi và đề ra các giải pháp thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ big data (dữ liệu lớn) và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý thông tin, dữ liệu; chia sẻ, cập nhật kinh nghiệm, nắm bắt góc nhìn chuyên gia về nghiên cứu AI và ứng dụng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Phát triển ngành khí tượng thông qua dự liệu số, trí tuệ nhân tạo

Tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường khẳng định, ngành khí tượng thủy văn đã có thời gian dài ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, AI, trong đó AI đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Bà Bùi Thị Liên Hương, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhận định, AI là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng trong việc tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Vì vậy, việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI để trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam là rất cần thiết.

Các đại biểu tham gia hội thảo cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Ông Vũ Hoàng Long, chuyên gia tư vấn, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội chia sẻ, để ứng dụng big data và AI trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, ngành khí tượng thủy văn cần xây dựng mô hình, thu thập, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu để làm cơ sở cho các bài toán ứng dụng công nghệ 4.0, đưa ra kết quả dự báo chính xác. Bên cạnh đó, cần thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau về hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, bao gồm dữ liệu từ ứng dụng chuyên ngành, từ hệ thống trong trung tâm và trực tiếp từ bên ngoài.

Ngành cũng cần xây dựng kiến trúc dữ liệu khí tượng thủy văn trên cơ sở phù hợp đặc thù của ngành; triển khai công nghệ big data cho dữ liệu quan trắc, dữ liệu chuyên ngành. Chủ động kết hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, điển hình là Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) để nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiến tới xây dựng và xã hội hóa dịch vụ, ứng dụng dựa trên nền dữ liệu và dự báo khí tượng thủy văn.

Theo ông Phạm Hoàng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo, Tổng cục Khí tượng thủy văn, để thực hiện tốt việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành khí tượng thủy văn, ngành sẽ tập trung nhân lực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp AI nâng cao chất lượng dữ liệu quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn; tăng cường ứng dụng các công nghệ mới; thu hút, tiếp nhận, đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI.

Minh Khang