Sức khỏe

Phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới

Thứ ba, 28/3/2023 | 11:32 GMT+7
Bộ Y tế vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội thảo, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, công tác y tế cơ sở đã đạt được một số kết quả quan trọng như: mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp cả nước, từng bước củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được tăng cường; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế, đẩy lùi và quản lý bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe người dân bước đầu được triển khai tại tuyến xã…

Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ trên toàn quốc đến năm 2022 đạt gần 88%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 16,5% năm 2002 lên 92,04% năm 2022; gói dịch vụ y tế cơ bản cho y tế cơ sở đã được ban hành năm 2017 với 76 dịch vụ, 241 thuốc và hiện đang được nghiên cứu tiếp tục mở rộng; số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở đạt 75% của cả hệ thống y tế…

Hội thảo về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành y tế vẫn còn đối mặt với nhiều hạn chế như: cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở mới chỉ tập trung vào điều trị cho người bị bệnh, chưa chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và quản lý bệnh; tổ chức hệ thống y tế cơ sở thời gian qua chưa ổn định; năng lực cung ứng dịch vụ còn hạn chế, hiệu quả hoạt động còn thấp; cơ chế tài chính cho y tế cơ sở chưa phù hợp; thuốc và trang thiết bị y tế cho y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh...

Trước tình hình đó, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã xây dựng đề cương, tổng hợp báo cáo và tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành, địa phương và một số nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, chuyên gia nhiều kinh nghiệm về y tế cơ sở để hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề án lần thứ 3.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận và đóng góp ý kiến về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới. Trong đó, cần tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng định mức phân bổ kinh phí và tăng tỷ trọng chi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu từ nguồn ngân sách nhà nước cho y tế tuyến huyện, xã và cho y tế dự phòng; tăng tỷ trọng chi của quỹ bảo hiểm y tế cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện, đặc biệt là trạm y tế xã thông qua việc mở rộng danh mục thanh toán bảo hiểm y tế; có cơ chế tài chính để chi trả cho các dịch vụ sàng lọc phát hiện bệnh sớm.

Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, các góp ý, đề xuất tại hội thảo sẽ được Bộ Y tế tiếp thu để xây dựng Đề án “Chỉ thị về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới”, dự kiến trình Ban Bí thư vào tháng 5/2023.

Ngọc Huyền