Sức khỏe

Bộ Y tế triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023

Thứ tư, 22/3/2023 | 16:15 GMT+7
Bộ Y tế đã vừa ban hành công văn số 1515/BYT-DP về việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023.

Kế hoạch nhằm giảm số ca mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch; góp phần trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung. Bao gồm: chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch. Đảm bảo công tác thu dung, điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng và thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đặc biệt là tiêm chủng cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, nhóm nguy cơ cao và trẻ em.

Các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong phòng, chống, điều trị dịch bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan truyền thông trên địa bàn chủ động triển khai hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vaccine để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo việc triển khai công tác thanh kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và xử phạt vi phạm theo quy định.

Minh Khang