Sức khỏe

Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Thứ năm, 2/5/2024 | 11:04 GMT+7
Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Theo văn bản, năm 2023, Bộ Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại một số tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả cho thấy, các địa phương đã triển khai tích cực hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, tỷ lệ sàng lọc, phát hiện sớm bệnh còn thấp; hoạt động quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn; một số trạm y tế xã chưa đảm bảo danh mục và số lượng thuốc thiết yếu cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và chưa thực hiện xét nghiệm đường máu mao mạch cho quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường; việc quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn chưa được đầy đủ.

Tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần của địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã chủ động lập kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm hàng năm trên địa bàn để báo cáo UBND và cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, ưu tiên kinh phí cho các hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ, sàng lọc phát hiện sớm và các hoạt động liên quan khác.

Đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý, điều trị người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; tăng cường tổ chức triển khai các chương trình, hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là chương trình phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe cho người dân.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố cần giao đơn vị đầu mối lập kế hoạch, điều phối tổ chức thực hiện, thống kê báo cáo, quản lý số liệu, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá kết quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương. Chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị y tế tuyến tỉnh cung cấp số liệu cho đơn vị đầu mối, bảo đảm kết nối thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện để thống kê báo cáo, quản lý thông tin về bệnh không lây nhiễm theo quy định. Tổ chức tập huấn, tập huấn lại, hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, dự phòng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cho tuyến y tế cơ sở để nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế.

Các địa phương bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế cần thiết cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, triển khai hiệu quả hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở.

Bộ Y tế đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh, đề xuất về Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết.

Bảo Ngọc (T/H)