Quản lý, bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Thứ tư, 3/8/2022 | 11:53 GMT+7
Với vị thế và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, môi trường bền vững, khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Mường Nhé (Điện Biên) đã và đang được bảo vệ, quản lý nghiêm ngặt.

Theo ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban quản lý khu BTTN Mường Nhé, khu BTTN có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, chiếm 26,3% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn sông Đà, là nơi cung cấp và điều tiết nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt cho các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, đặc biệt là các công trình thủy điện và Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà. Do đó, rừng và đất khu BTTN Mường Nhé có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, Ban quản lý khu BTTN Mường Nhé đã thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thôn bản vùng đệm tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các giá trị tài nguyên thiên nhiên của khu bảo tồn; các quy định mới của Luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân trong vùng cơ bản đã hiểu giá trị của tài nguyên rừng và từng bước tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của khu bảo tồn.

Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các giá trị tài nguyên rừng của khu BTTN Mường Nhé

Giám đốc Ban quản lý khu BTTN Mường Nhé nhấn mạnh, việc tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, BTTN và đa dạng sinh học cho người dân nằm trong vùng đệm của khu BTTN Mường Nhé là vô cùng quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân các xã vùng đệm. Nhiệm vụ này được Ban quản lý khu BTTN Mường Nhé luôn chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng thực hiện nghi công tác phối hợp theo quy chế phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, đồn biên phòng, quân sự, công an trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn phối hợp với các nhóm nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ lâm phần của khu BTTN.

Hàng năm, Ban thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng thôn, bản vùng đệm. Qua đó đã phát huy được tính tự giác, tích cực của cộng đồng, huy động được nhân lực tham gia bảo vệ rừng, làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân về ý thức bảo vệ rừng.

Thời gian tới, để thực hiện bảo vệ tốt hơn nữa, nhất là các loài thực vật, động vật đặc hữu quý hiếm, các loài cây cổ thụ biểu tượng của khu rừng nguyên sinh, hệ sinh thái rừng đặc trưng và tài nguyên, Ban quản lý khu BTTN Mường Nhé tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng về bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức ký cam kết với các hộ dân sống liền kề không lấn chiếm, xâm lấn đất rừng đặc dụng và cấm người ra vào rừng, chăn thả gia súc trái phép trong rừng đặc dụng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng trong vùng lõi của khu bảo tồn; quy hoạch, phát triển rừng vùng đệm nhằm nâng cao đời sống cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thanh Bảo (T/H)