Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ sáu, 20/5/2022 | 15:59 GMT+7
Ngày 20/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ MTTQ và cộng đồng dân cư.

Sự kiện nhằm mục tiêu trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Theo đó, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo Sở TN&MT của 5 tỉnh gồm: Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum tham dự trực tiếp; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT của 35 tỉnh, thành phố tham dự trực tuyến.

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ MTTQ

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Sở TN&MT để triển khai thực hiện.

Hội nghị lần này được tổ chức tại Hà Tĩnh. Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ các cơ quan của Bộ TN&MT và các Sở TN&MT, đại biểu Mặt trận các cấp, nhất là đại biểu ở khu dân cư với những kinh nghiệm, cách làm rất cụ thể, thiết thực, hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, các đại biểu tập trung cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất đề ra trong chương trình phối hợp như: tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý; phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng...

Bảo Ngọc