Văn hóa, du lịch

Thực hiện các dự án và hoạt động của Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025

Thứ tư, 20/4/2022 | 14:56 GMT+7
Mới đây, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cùng phái đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp đầu tiên trong năm 2022 của Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN (ACCC) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh các dự án và hoạt động của Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025) đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc triển khai Khung phục hồi tổng thể ASEAN và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN hậu 2025. Đáng lưu ý là các dự án “Đánh giá về các xu hướng cơ sở hạ tầng bền vững tương lai và các ưu tiên của ASEAN hậu đại dịch” dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022; dự án “Tăng cường các nền tảng du lịch số ASEAN” đã bắt đầu triển khai từ tháng 1/2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

Trưởng phái đoàn các quốc gia thành viên tham dự cuộc họp về MPAC 2025

Các đại biểu cũng ghi nhận và đánh giá cao tiến triển tích cực trong triển khai cả 5 lĩnh vực chiến lược và 14/15 sáng kiến của MPAC 2025. Đồng thời cùng thảo luận về việc chuẩn bị cho Báo cáo tiến độ thường niên lần thứ 4 của MPAC 2025, Hội thảo Kết nối ASEAN lần thứ 13 vào cuối năm nay.

Cụ thể, trong thời gian tới, ASEAN sẽ tập trung nguồn lực, vận động các bên đối tác tham gia hỗ trợ và thúc đẩy các dự án trong các lĩnh vực chiến lược. Trong đó, ASEAN sẽ ưu tiên triển khai hoặc tiếp nối kết quả các dự án về đánh giá tương lai của cơ sở hạ tầng bền vững và các ưu tiên hậu đại dịch, xây dựng dữ liệu về các tuyến thương mại, xây dựng từ điển về dữ liệu mở ASEAN, tăng cường phát triển các nền tảng số ASEAN, xây dựng mạng lưới thành phố trong Chiến lược Đô thị hóa bền vững ASEAN, nâng cao đào tạo dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực ASEAN trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên cần tăng cường quảng bá, phổ biến rộng rãi thông tin về nội dung và lợi ích của MPAC 2025, tiếp tục thúc đẩy Chiến lược truyền thông của MPAC 2025 trong năm 2022.

Cuộc họp cũng nhất trí cần thông tin và khuyến khích sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chuyên ngành của ASEAN trong triển khai các dự án MPAC 2025, tăng cường cơ chế phối hợp và liên kết việc triển khai MPAC 2025 với các sáng kiến kết nối khu vực và các nước đối tác của ASEAN.

MPAC 2025 được thông qua với tầm nhìn tạo ra một ASEAN kết nối và liên kết toàn diện, thông suốt. ACCC được thành lập nhằm theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC).

Huyền Dung