Sức khỏe

Thực hiện một số cơ chế, chính sách chi trả trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư, 4/5/2022 | 09:00 GMT+7
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Nghị định quy định về việc điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19; một số cơ chế đặc thù liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị Covid-19; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 và người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Trong đó, về chi phí khám, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19, Nghị định nêu rõ các quy định đối với cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị mà người bệnh phải trả theo quy định do một trong các nguyên nhân bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện chính sách chi trả trong phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Nghị định cũng chỉ ra chế độ chính sách đối với người được điều động phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19. Cụ thể, đối với người tham gia phòng, chống dịch đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập sẽ được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19. Trong đó quỹ bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại.

Đối với người tham gia phòng, chống dịch nhưng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các chế độ phòng, chống dịch nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian điều trị Covid-19.

Đối với người tham gia phòng, chống dịch không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài các chế độ quy định trên, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần với mức như sau:

Đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày sẽ được hưởng mức 1.855.000 đồng/người.

Đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ 30 ngày liên tục trở lên sẽ có mức hưởng 3.710.000 đồng/người.

Về chế độ chính sách đối với người tham gia phòng, chống dịch đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của các cơ sở y tế công lập phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, được hưởng nguyên lương tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Mộc Trà