Nông nghiệp sạch

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi

Thứ sáu, 6/1/2023 | 11:42 GMT+7
Thời gian tới, ngành chăn nuôi xúc tiến xây dựng phần mềm và các nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu để triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong ngành.

Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thời gian qua, ngành chăn nuôi đã đạt được một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng hoàn thiện phần mềm làm công cụ thu thập, cập nhật, khai báo, hình thành 2 cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi nằm trong Hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng ngành NN&PTNT.

Trong đó, phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi đã hoàn thiện 60 chức năng và giao diện chính. Về cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi, tính đến thời điểm 30/11/2022, đã có 341 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn hỗn hợp, thức ăn bổ sung, thức ăn truyền thống) trên cả nước đăng ký tài khoản và cập nhật dữ liệu.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hướng dẫn đăng ký tài khoản, khai báo lên hệ thống bắt đầu từ tháng 7/2022 đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn, cơ sở nuôi giữ giống gốc.

Xúc tiến xây dựng phần mềm và các nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi

Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong chăn nuôi, Cục Chăn nuôi tiếp tục xúc tiến xây dựng phần mềm và các nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi một cách căn bản, hệ thống; tập huấn cho địa phương để tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, chuẩn hóa quy trình, kết nối, đồng bộ dữ liệu hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê để thống nhất về chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu. Đồng thời, triển khai kế hoạch phối hợp kết nối các phần mềm, nguồn lực của các tổ chức quốc tế phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh chăn nuôi.

Tại địa phương, ngành chăn nuôi sẽ tập trung triển khai Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ NN&PTNT về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT năm 2022; Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành NN&PTNT giai đoạn 2022 - 2025.

Phối hợp với Cục Chăn nuôi triển khai cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi nằm trong hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng ngành NN&PTNT tại địa phương. Rà soát, đăng ký, phân bổ kinh phí, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023 để triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp, trong đó ưu tiên kinh phí để triển khai cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi.

Gia Linh