Sức khỏe

Ngành y tế phấn đấu gỡ khó, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân

Thứ năm, 30/3/2023 | 11:33 GMT+7
Vừa qua, tại buổi họp bàn về dự thảo Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn ngành y tế, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, cần thiết phải đưa ra lộ trình, giải pháp thực hiện, tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn y tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến lược phải có tầm nhìn, dự báo dài hạn, bao trùm, toàn diện mọi ngành, lĩnh vực, trong đó ưu tiên cao nhất là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, Bộ Y tế cần xác định mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2025, đặc biệt ưu tiên, chú trọng triển khai tháo gỡ khó khăn, tránh dàn trải nguồn lực. Từ đó, nỗ lực chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, không dừng ở mức độ khám, chữa bệnh

Về bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, dự thảo Chiến lược không chỉ gói gọn các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong lĩnh vực y tế mà còn đi kèm với việc đổi mới chính sách bảo hiểm y tế, đẩy mạnh tự chủ bệnh viện, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ, kỹ thuật y tế, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa y tế công lập và y tế tư nhân, đem lại lợi ích và thuận tiện tối đa cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi họp bàn về dự thảo Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Bộ Y tế, mục tiêu chung của dự thảo Chiến lược là hướng đến người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng và sức khỏe tốt nhất với một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh; công tác dân số và phát triển; phát triển nhân lực y tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển sản xuất, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đổi mới tài chính y tế và bảo hiểm y tế; phát triển y tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và truyền thông cung cấp thông tin y tế; hoàn thiện hệ thống thể chế, tăng cường quản lý nhà nước về y tế.

So với Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020, dự thảo Chiến lược giai đoạn này có một số điểm mới, đột phá như nội dung nâng cao sức khỏe được đưa thành mục riêng và đầu tiên trong các nhiệm vụ chuyên môn của chiến lược; đề cập đầy đủ, toàn diện hơn đến các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe: môi trường, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, y tế học đường…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua tăng cường quản trị bệnh viện công, đổi mới phương thức thanh toán dịch vụ y tế, sử dụng hợp lý thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường các cơ chế giám sát quản lý và trách nhiệm giải trình; từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh; kết hợp du lịch với y tế, chăm sóc sức khỏe. Đổi mới cơ chế phân phối, cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phòng bệnh, khám chữa bệnh; mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế cho các dịch vụ ngoại trú tại y tế tuyến xã, phường, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, tại nhà…

Ngọc Mai