Ra mắt Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, điều hành mạng lưới quan trắc môi trường

Thứ tư, 15/5/2024 | 10:27 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia tại Hà Nội.

Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành. Trung tâm được thành lập nhằm tích hợp toàn bộ hệ thống dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường trong một hệ thống chung, chia sẻ dữ liệu và công bố thông tin chất lượng môi trường trên toàn quốc; triển khai một số mô hình chuyển đổi số bảo đảm thông tin đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao.

 Ra mắt Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

Khi đi vào hoạt động, trung tâm tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu quan trắc tự động của 5 dạng dữ liệu bao gồm: không khí xung quanh, nước mặt, nước thải, khí thải và nước ngầm, từ gần 2.000 trạm quan trắc môi trường tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động (EnviSoft).

Qua đó, trung tâm giúp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước và không khí; đồng thời đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí các vùng, địa phương thông qua chỉ số AQI. Theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục theo quy định, giúp nâng cao hiệu quả giám sát các nguồn thải lớn...

Việc công bố, công khai thông tin được thực hiện thông qua nền tảng web và ứng dụng di động (EnviSoft và VnAir). Các dữ liệu về quan trắc cũng được kết nối liên thông với Hệ thống thông tin điện tử phục vụ điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, trung tâm sẽ phát triển các nền tảng phục vụ dự báo, cảnh báo môi trường theo cách tiếp cận đa mô hình và đa nguồn dữ liệu. Trước mắt, cơ quan sẽ tập trung phát triển cảnh báo và tiến tới dự báo chất lượng môi trường tại một số thành phố lớn.

Thanh Tâm (T/H)