Sức khỏe

Sửa đổi một số quy định trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ sáu, 17/11/2023 | 10:18 GMT+7
Ngày 16/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có 5 điểm mới, mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Thứ trưởng, các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cả người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Sửa đổi nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5 điểm mới được đề cập là: bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 và một nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1/1/2019. Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tới cơ sở khám chữa bệnh để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm, nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đẩy mạnh triển khai giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, phòng, chống lạm dụng, lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bổ sung, làm rõ phương thức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám, chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử, sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì phối hợp với các vụ, cục liên quan và các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Khánh An (T/H)