Sức khỏe

Vận động toàn dân rèn luyện thân thể giai đoạn mới 2021 – 2030

Thứ năm, 25/2/2021 | 15:29 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Kế hoạch nhằm động viên đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào Khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, mọi người dân sẽ tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Vận động toàn dân tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

Bộ VHTT&DL yêu cầu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, phối hợp tổ chức lễ phát động, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người tại các đơn vị, địa phương.

Lưu ý, triển khai tổ chức phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hướng đến chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính truyền thống của địa phương, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức lễ phát động, ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

Lễ phát động toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan chủ trì tổ chức là Bộ VHTT&DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hậu Giang. Dự kiến lễ phát động toàn quốc sẽ có khoảng 5.000 - 6.000 người tham gia, thời gian dự kiến từ 7g30p, ngày 21/3/2021 tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thanh Bảo