Lai Châu quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt năm 2024

Thứ năm, 14/3/2024 | 11:30 GMT+7
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND phê duyệt giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024.

Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt bình quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 do Công ty CP Nước sạch Lai Châu cung cấp là 8.500 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).

Hệ số và mức giá cụ thể đối với từng nhóm khách hàng như sau:

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt năm 2021 và lộ trình điều chỉnh đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước sạch Lai Châu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Phương An