Sức khỏe

Phát triển công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thứ ba, 28/11/2023 | 16:54 GMT+7
Mới đây, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhiều hội, đoàn thể được hình thành để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này, trong đó có Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Hội đã có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách về y tế cơ sở, y học gia đình, chăm sóc người cao tuổi, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, môi trường sống… Mô hình hoạt động và kết quả của các phong trào quần chúng tại các địa phương do Hội triển khai, với sự phối hợp tích cực của các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, các Hội Khuyến học, Quân dân y, Bác sĩ gia đình, Người cao tuổi… luôn được Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Các đại biểu đã chia sẻ về sự cần thiết, kinh nghiệm triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng về thể chất, tinh thần, môi trường, nhất là các phong trào tự chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức các điểm chăm sóc y tế miễn phí, giáo dục sức khỏe trẻ em những năm đầu đời… Qua đó, góp phần giảm số người phải thăm khám, chữa bệnh, tăng cường sức lao động cho xã hội, tăng trưởng nền kinh tế.

Lãnh đạo, đại diện các Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đánh giá cao nhiều kết quả tích cực trong chương trình hoạt động phong phú, đa đạng của Hội hướng tới mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng theo nguyên lý "phòng bệnh hơn chữa bệnh"; nâng cao nhận thức của người dân về chế độ dinh dưỡng và rèn luyện hợp lý; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế; áp dụng thành công bước đầu mô hình giáo dục chăm sóc sức khỏe sớm ở trẻ em…

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam được thành lập từ năm 2008, đến nay Hội có 3.000 liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ… hoạt động tại hơn 50 tỉnh, thành phố, với hơn 2 triệu hội viên chính thức, nhiều người dân trong cộng đồng tham gia thường xuyên vào các phong trào chăm sóc, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Hội bao gồm: truyền thông, giáo dục về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe; xây dựng, phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng thường xuyên, sâu rộng khắp trong cả nước theo hướng phòng bệnh hơn chữa bệnh, hướng tới một xã hội lành mạnh; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; xây dựng mô hình giáo dục chăm sóc sức khỏe sớm ở trẻ em; tích cực tham gia công tác phản biện và giám sát xã hội; tổ chức các đợt hoạt động từ thiện gắn với giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổng kết những nội dung, lĩnh vực, chương trình về sức khỏe cộng đồng đang thực hiện hiệu quả, từ đó tiếp tục nhân rộng, nâng cao nhận thức về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam mở rộng quy mô hoạt động, có mô hình linh hoạt, khoa học trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ phối hợp với Hội để hoàn thành các thủ tục bổ sung tham gia làm thành viên của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình hợp tác về sức khỏe môi trường với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Huyền Dung (T/H)