Việt Nam sẽ tham gia phiên họp của Đại hội đồng Khí tượng thế giới

Thứ năm, 16/9/2021 | 17:27 GMT+7
Từ ngày 11 - 21/10 tới đây, Việt Nam sẽ tham dự phiên họp bất thường của Đại hội đồng Khí tượng thế giới năm 2021 (CgExt-2021) theo lời mời của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).

CgExt-2021 được tổ chức theo quyết định tại khóa họp lần thứ 18 của Đại hội đồng WMO nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể quan trọng nhất đối với tổ chức về vấn đề cải tổ cấu trúc của WMO, hỗ trợ của WMO về Chương trình Nghị sự nước toàn cầu và trao đổi dữ liệu hệ thống trái đất.

Phiên họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tập trung thảo luận, phê duyệt các vấn đề quan trọng mang định hướng khu vực và thế giới về: tình hình cải cách và những tiến bộ của WMO trong bối cảnh của đại dịch Covid-19; tăng cường cơ chế làm việc khu vực; chiến lược và kế hoạch hành động của WMO về lĩnh vực thủy văn trong thế kỷ XXI; tuyên bố về nước, bao gồm liên minh về nước và khí hậu để đẩy nhanh việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 6; chính sách thống nhất dữ liệu của WMO cho việc trao đổi dữ liệu hệ thống quốc tế.

CgExt-2021 tập trung thảo luận về vấn đề nước và khí hậu trong bối cảnh dịch Covid-19

Tại đây, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về cơ sở tài trợ cho các quan trắc có hệ thống về tăng cường khả năng cung cấp dữ liệu, truy cập, chia sẻ dữ liệu để giám sát và dự báo hệ thống trái đất; năng lực ứng phó của WMO đối với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, đảm bảo tính liên tục của hoạt động quan trắc và dịch vụ thiết yếu thông qua những cơ chế hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ; đánh giá lại nguyên tắc làm việc chung và quy định kỹ thuật liên quan đến việc thành lập Mạng lưới quan trắc cơ bản toàn cầu của WMO.

Về công tác chuẩn bị tham gia của Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, sẽ tham dự CgExt-2021 theo hình thức trực tuyến và chuẩn bị thông tin chuyên môn về lĩnh vực khí tượng thủy văn theo chương trình dự kiến của phiên họp.

Trong đó, tập trung ý kiến góp ý đối với các dự thảo Nghị quyết về tăng cường cơ chế làm việc khu vực, kế hoạch hành động của WMO về lĩnh vực thủy văn, tài nguyên nước và các văn bản quy định về hoạt động trao đổi dữ liệu để giám sát, dự báo hệ thống trái đất, đảm bảo tính liên tục của hoạt động quan trắc và các dịch vụ thiết yếu…

Tổng cục Khí tượng thủy văn đã đề xuất thành lập đoàn Việt Nam tham dự CgExt-2021 gồm 7 thành viên, do ông Trần Hồng Thái, Đại diện thường trực của Việt Nam tại WMO, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn làm trưởng đoàn.

Lâm Bảo