Kinh tế xanh

Hướng tới tiêu dùng xanh trong cộng đồng

Thứ sáu, 4/12/2020 | 14:40 GMT+7
“Tiêu dùng xanh được xem là giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững”.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại hội thảo Người tiêu dùng hướng tới tiêu dùng xanh trong cộng đồng, diễn ra ngày 4/12.

Cụ thể, ông cho biết, khi môi trường trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, tiêu dùng xanh được xem là xu hướng tiêu dùng của thế kỷ. Trong nhiều năm trở lại đây, tiêu dùng xanh được xem là giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững. Cũng xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng, trong những năm qua, xu hướng sản xuất sản phẩm sạch, an toàn ngày càng phát triển. Thay vì quá lạm dụng trong việc sử dụng hóa chất, trong đó có hóa chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản, sản xuất hữu cơ thân thiện với môi trường ngày càng được lựa chọn.

Toàn cảnh hội thảo Người tiêu dùng hướng tới tiêu dùng xanh trong cộng đồng

Tại hội thảo, hàng trăm hội viên Hội người tiêu dùng Thăng Long và người tiêu dùng thủ đô được giới thiệu về chiến lược tăng trưởng xanh; cách quản lý rác thải rắn sinh hoạt; vấn đề sử dụng điện an toàn, hiệu quả; hành vi tiêu dùng; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tiêu dùng xanh…

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm. Tăng cường tiêu dùng xanh, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo… hướng đi bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng giúp họ nhận thấy lợi ích của việc nâng cao tiêu dùng xanh là giúp nâng cao độ an toàn, sức khỏe cho người dân và cộng đồng; phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn”.

Khả Di (T/H)