Thi đua đưa dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 về đích

Thứ hai, 9/8/2021 | 14:48 GMT+7
Nhằm phát huy tinh thần hăng say lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong giai đoạn về đích, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2022 trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư với quy mô công suất 1.200 MW (gồm 2 tổ máy), có điện năng sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh/năm. Từ năm 2018, dự án gặp một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Hiện nay, các vướng mắc chính đã cơ bản được giải quyết. HĐTV Tập đoàn đã ban hành các Nghị quyết để hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và thành lập Ban điều hành để triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, tiến độ tổng thể dự án đạt 86,8%, phần còn lại chủ yếu bao gồm công tác hoàn thiện, hệ thống vận chuyển than, kho than, đường ống thải xỉ, bãi thải xỉ, các gói thầu phục vụ chạy thử, quan trắc môi trường trực tuyến.

Nhằm phát huy tinh thần hăng say lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong giai đoạn về đích, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2022 trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đợt thi đua về đích sẽ tạo nên khí thế sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công nhân lao động các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí đang tham gia xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Phong trào thi đua liên kết giai đoạn 2021 – 2022 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: từ tháng 7 – 12/2021, thực hiện các mốc theo tiến độ đốt dầu lần đầu tổ máy số 1 (30/11/2021). Giai đoạn 2: từ tháng 1 – 7/2022, thực hiện hòa lưới điện tổ máy 1 & đốt dầu lần đầu tổ máy 2 (30/3/2022); đốt than lần đầu tổ máy 1 (16/6/2022); hòa lưới điện tổ máy số 2 (17/7/2022). Giai đoạn 3: từ tháng 7 – 12/2022, thực hiện đốt than lần đầu tổ máy số 2 (16/9/2022); phát điện thương mại tổ máy số 1 (30/11/2022); phát điện thương mại tổ máy số 2 (31/12/2022).

Tiến hành sơ kết theo các giai đoạn, tổng kết đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng thành quả lao động trên công trường dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho tập thể và cá nhân đã tham gia tích cực phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, đưa nhà máy vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.

Để thực hiện đúng tiến độ theo các giai đoạn, toàn thể người lao động Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty LILAMA và một số đơn vị liên quan khác đã ký cam kết, giao ước thi đua. Cụ thể, thi đua trong lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm và không lãng phí. Thực hiện tối ưu nội dung phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Mỗi người lao động trên công trường ra sức thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tuân thủ các quy định và quản lý chất lượng công trình.

Các nhà thầu phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên, lao động tham gia dự án.

Tận dụng khai thác các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm phát huy nội lực và hoàn thành những nhiệm vụ được giao cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xây dựng điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua.

Hiền Anh